jeudi 17 décembre 2015

* Có điều mà DễThương --

.

Để có thể dễ chịu , dễ thương thì thỉnh thoảng cũng nên hiền hiền đi tìm những điều vui vui để đời này còn chỗ đáng yêu .


 Đi tìm thì sẽ thấy :


(   Có lẽ bé tí có điều gì không hài lòng để nhăn như thế chứ ? )

 °°°


°°°°
Aucun commentaire: