mardi 8 décembre 2015

- Để còn lại một chút EMdangson.fr


 Không cần phải là 100%

 Chỉ cần độ 50 phần trăm là đủ ở một tình yêu ( Khi người ta quá tham lam thì sẽ mất tất cả )


  Ta chỉ cần một chút - Chút thôi . Từ một nơi chốn , từ những muà màng - Có thể là muà thứ 5 sau 4 mùa  thường thức kia .

 Ở muà thứ 5 lạ kỳ đó ? Người này gọi người kia là  " maman & papa   !


 Maman biết thầm lặng ; Papa biết học cách dịu dàng để viết  thêm một hay hai bài viết tên là : ' Để còn lại một chút Em "


 Chút em để đời anh không hiu hắt, hiu quạnh -


  Chút em ở điều mà em đã làm anh yêu em .
   đăng sơn.fr

.
....

Aucun commentaire: