.

Tôi , có khi , muốn cảm ơn em
Từ buổi chiều ngang phố
Đứng nhìn hạt mưa chiều
Lòng gợn lên điều gì đó không rõ


Những quán nước ướt một mình
Tôi cũng cố thấy mình một mình
Để thầm thầm lời cảm ơn người ta đó
Đã quay lưng và giữ kỹ nỗi lặng thinh


Chỉ còn mưa là biết hát lời tình tự
Nhắc lại ba thứ chuyện cũ mèm
Mà sao đã êm như mái tóc
Mà sao ướt khi chiều xuống để vào đêm .....


đăng sơn.fr

dangsonfr.blogspot.com
.