mardi 9 juin 2015

< Nếu Như Tình Cờ .... ( ... )

.............................. Em ! Vưà viết xong bài 24 h và tải đi .
 Nhận được lời nhắn chẳng có gì vui của em .
 Tin buồn ở một ngày nắng đẹp  của anh .
Anh im lìm - Ngẩn  ngơ .


Em nhắc lại ngày cũ ấy ở những bài viết của anh ... Những bài viết mang tên Chợt Nhiên và Tình Cờ ....
 Có một người như tình cờ đã ghé vào ghi lại mấy chữ góp ý thăm chủ đề .
 Và bây giờ .... Em nói : ' cô ấy mất rồi ! ' Anh lặng thinh - lặng thầm và nghĩ mình sẽ viết thêm một bài khác mang tên : Như Một Tình Cờ ở giờ thứ 25 "__________________________ ..


 Viết gì ?


 Anh và em , chúng mình chỉ có con số 24 trong ngày .
 Em và anh , chúng ta đã làm gì với 24 con số giờ khắc  ấy ?
    Đêm qua , anh đi ngủ lúc  đồng hồ gõ cửa ở con số tròn quay : 12 giờ đêm -
 Con số 6 đánh thức anh dậy để anh cười với nó .


 Mở cửa sổ, nhìn từ trên cao thấy mảnh vườn liu riu gió, anh thấy mình còn sống !
Sống như một trong những điều hiển nhiên của phép lạ . Mùi cà phê sáng giữa
những tiếng động  , giữa tiếng chim hót và những vòng tròn của thời khắc .
Cứ như thế , tuần tự buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng vì anh nhẹ nhàng với mọi sự chung quanh 

.....   Buổi chiều, em báo cho anh một tin buồn , buồn .
      Người góp ý ở chủ đề có cái tên dịu hiền ấy đã khuất bóng .
 Cho dù chưa bao giờ gặp mặt , chưa bao giờ liên lạc .....       Ta nghĩ gì ? Làm gì ?
 Đời sống này là như thế .
 Hôm nay còn sống - Ngày mai thì ra sao ?


       Bởi thế  - anh viết . Viết như một điều góp mặt .
Ngày mai , ngày mốt , anh  cũng chỉ là những tro và bụi .
Mình chẳng biết mình về đâu ?
Mình biến mất, có thể chữ sẽ ở lại .


 Thỉnh  thoảng , lỡ có ai đó còn nhớ đến dòng chữ .
 Ghé vào thăm và nghĩ thầm với một lời nguyện :
 ' Phật ơi ! Chúa ơi ! Hắn biến mất vào không gian  rồi '
... Ở chỗ ấy, có những điều mà trần gian này không thể có .
  Ở đó, có lẽ là vĩnh viễn .
đăng sơn.fr.....

Aucun commentaire: