lundi 1 juin 2015

< Tu es et Je suis - Chuyện Kể ....

.

dangson.fr
Des histoires entre Nous ...
( Những câu chuyện giữa chúng mình để kể

....

       Ở đây có những câu chuyện nhỏ , bạn đến đây với tôi , bạn và tôi thành chúng mình , ngồi cạnh nhau, thả những ý nghĩ nhẹ nhàng như nước trên sông , thoải mái như gió mát và chúng mình kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ .

   Đã có điều gì làm bạn vui và hạnh phúc ?

( ........................................................................... )
 Sau khi lắng nghe những mẫu chuyện của bạn thì tôi kể chuyện đang sống cho bạn nghe .

 Bạn nghe chứ ?


 Những chuyện kể từ tôi chỉ là những điều rất bình thường như lúc bạn tung tăng đi dạo, mắt ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn đất và cảm thấy mọi lẽ đều đặn quá đổi bình thường , ở một lúc , bạn thả rơi những ý nghĩ hỗn độn đã xâm chiếm làm bận rộn đầu óc và nhận thức cuộc sống bằng ánh mắt có nhiều thứ màu sắc giản dị dưới vài khía cạnh của ánh sáng .....

...


 à suivre ..


.

Aucun commentaire: