mardi 15 décembre 2015

* Punition - HìnhPhạt

.
  L ' Amour , c 'est une punition ?

  On ne sait pas avec des chansons si douces , si tristes :  Hai người ca sĩ ấy hát chung một bài hát - Lời buồn bã :


 " .....  Đã tin rằng tình yêu bỏ tôi ra đi . Người ta lại xa rời tôi
 Tôi không có may mắn trong tình yêu, tình yêu đã quên tôi; Phải sóng hay chết đi khi tình quá buồn như thế

   Sống hay chết để tình đừng ra đi ?

   Mỗi khoảng khắc qua đi, tình cứ bỏ  ra đi . Làm sao tôi biết được chứ ? .....

..  Mourir ou vivre
  (  art sullivan )

 * Mourir ou Vivre
     ( Hervé Vilard )

...

Aucun commentaire: