lundi 28 septembre 2015

*** VàThêmMộtBàiThơMangTênEm

.
VàThêmMộtBàiThơMangTênEm

.tắt đi những ngọn đèn không còn cần thiết
. giữ lại điều đơn giản trong đêm
. đêm chập chừng gần sáng
.hương đêm cần đêm
. em.

tắt khoảng ánh sáng ngày
tắt đời vội vàng tấp nập
và tắt luôn màn ảnh đang nhảy múa
để ta biết  ta cần nhau

Alain & dangson.fr
....HP<


giản dị như ngày vưà rơi nắng
đơn giản như tình em
nhẹ tựa sông trôi
êm vưà giữa đêm trắng
hạnh phúc đôi khi cần viết tắt
để em vưà kịp là em


 đăng sơn.fr

....

( thêmmộtbàithơkểchuyệnEm )

.

Aucun commentaire: