dimanche 2 novembre 2014

- WOMAN

.    Mở tự điển tìm chữ woman thì thấy họ định nghĩa như sau :  "   woman is a female human. The term woman is usually reserved for an adult, with the term girl being the usual term for a female child or adolescent.  " " Une femme est un être humain de sexe féminin et d'âge adulte. Avant la puberté, elle prend le nom de fille.  "
 Sợ mình dốt quá không thể nào hiểu thì thử tìm một vài hình ảnh :   
 Có khi đừng tìm hiểu gì thêm về họ để đừng ngã quỵ vào nụ cười và ánh mắt của họ .


 Nghe  một vài bản nhạc để hạ hỏa . Biết đâu có tàm tạm điều gì rất tình, rất đẹp để viết về họ .
.   Toni Braxton - Woman

Aucun commentaire: