mardi 25 novembre 2014

*** KHOẢNGTRỐNG

.

Khoảng   Trống .
 Bạn có biết là khi mở cánh cửa của topic mang tên Khoảng Trống này, bạn tìm thấy điều gì không ngoài tấm ảnh minh hoạ cho một màn mưa trên phố   ?

Và trong vài ngày nữa , tôi sẽ lấp đầy khoảng trống này .


 ....

.
....

Aucun commentaire: