mardi 6 mai 2014

*** YAYA .

.
Ngày hôm kia, em biết anh buồn, em hỏi thăm bằng cái hình mặt người có hai con mắt tròn vo ( màu vàng )
Anh chẳng biết nói gì, kể gì cho em nghe.
Anh chỉ biết là anh đang chán và quạu cọ .
 Anh muốn gây chiến với những kẻ ảo  dạng mà anh không thích để dập họ te tua .
Khi anh dập họ bằng tất cả cơn thịnh nộ và sự khốc liệt của anh thì anh không nhân nhượng khi anh đã quá rõ và quá chán họ . Tất cả những gì họ đã viết chỉ là sự khoa trương và giả tạo trên một cung cách chơi Net !
Có lắm lúc, anh tưởng  là họ đến từ  những bãi rác chồng chất lên nhau và đầy ảo tưởng từ chữ ( không có nghĩa )
 ..
 Em  thấy anh nổi khùng ,nổi giận, em im lặng, em đã không như một vài kẻ nịnh bợ nhau, vớt vát nhau khi cho là anh đã kiêu ngạo !   Anh biết là anh cần thời gian để hạ cơn, hạ hỏa từ chữ " YaYa " của em .


 Cám ơn Em .


đăng sơn.fr
.

Aucun commentaire: