jeudi 8 mai 2014

** 16

.  " THÌ RỚT Ở TRÁI TIM "  Đó là một ngày trong veo nhưng rất buồn vô cùng vì Bé thi rớt .
 Bé bỏ trường, không về nhà và bé lang thang .

    Tất cả những con đường làm như có ai vẽ bằng màu sương mù .
  Tất cả những bản nhạc tình đều đáng vứt vào sọt rác .
Trái tim bé sũng mưa , đầy tiếng khóc .

Bé đi dưới mưa để không ai thấy là bé đang dàn dụa nước mắt .
 Bé sợ gặp bất cứ ai . Sợ bạn bè, sợ cô giáo, thầy giáo .
   Nhỡ có ai thấy bé khóc như thế , hỏi bé " Làm sao ? Tại sao ? "
 Có lẽ bé không sao trả lời . Chẳng lẽ bé dụi khô những dòng lệ để khai thật thà là " Bé đã thi rớt trong trái tim của người ta " .


 Bé bậm môi, bé tự hứa " Lần sau, bé sẽ không hỏng cuộc thi nữa " .
 Bây giờ, bé chỉ mới có 16 tuổi . Khi bé 18, 20 , bé sẽ không thi rớt nữa .
 đăng sơn.fr

....

Aucun commentaire: