vendredi 16 mai 2014

** MADE IN EM -

.


 Made in Em .


 Em không phải là món hàng chế tạo bên Thượng Hải hay ở Paris .


 Em là Em
 Được chế tạo từ một tình yêu từ cha mẹ của em .
 Họ gặp nhau, họ bị tiếng sét ái tình đánh bổ ngửa để tạo ra em .
Lúc gặp em, anh thấy lạ lắm .

Em nhìn anh, hỏi anh :
- Sao ông dòm tui kỳ dậy há , ông ? Hỏi chi mà kỳ . Tôi thấy em ngộ ngộ thì tôi nhìn .
 Ở trán của em không có đeo cái bảng " Cấm Dòm - Cấm Nhìn "


    Cấm làm sao được ?
    Tôi không chạm vào em . Tôi chỉ nhìn em . Em có màu tóc ngộ .
 Màu mắt cũng ngộ
 Nụ cười thấy ghét cũng ngộ
     Em biết mà . Cái gì lạ, ngộ thì người ta dòm ngó .
  Tôi không đủ tiền để mua ánh mắt của em
 Không là đại gia để dụ dỗ em .
 Nên tôi ngó em - Em ngó tôi .
Ngó riết rồi quen ?


Phải rồi - Tôi làm quen, tôi tặng em  những điều vui để em biết vui .
 Tôi tặng em những dòng viết .
 Tôi mong em nhận .
 Khi viết xong, tôi cẩn thận đề nhãn hiệu " Made in EM "
 Để em biết em chỉ là EM  trong tôi .
 đăng sơn.fr

Aucun commentaire: