mardi 6 octobre 2015

° ° Một Khi Không Còn Ai °

°+


phốVắng

chiều ngang con phố
tự nhiên nhớ bạn bè
người tình bỏ đi
bạn bè cũng bỏ đi
còn lại vỉa hè

BeeBeevỉahè

...................................
Vỉa hè kia nhớ cười
Hình như hè phố ấy là tôi
Lắm khi tôi nín lặng
Để nhớ chỉ là nhớ mà thôi

đăng sơn.frMàThôi

thôi mà em , thôi mà nhau
muà thu đã về đến
lá rơi rồi lá chết
khi hạ hồng qua mau

thôi mà
đã hết cạn ly cà phê lặnh ngắt
vỉa hè kia đứng đợi mưa
như lời thầm thì rơi ướt cánh hoa

ta
quay đi tìm ngày cũ

có khi
chỉ là bóng mình mà thôi ...

( nguyễnthịLoanPhiên )

..

Aucun commentaire: