jeudi 15 octobre 2015

. Khóc Nhè - Nhè .

.

by dangson.fr


...Tại sao ứa lệ - chứ ?Tai sao và tại sao ?
 Đàn ông Psy lấy khăn chùi lệ .
 Hắn nghe tôi hỏi :
 - Tại sao ông khóc khi nhìn tấm ảnh này : Kẽm gai và thy con bé trần truồng bằng đen trắng ?
 Hắn im thin thít . Tôi biết là  lệ hắn có mùi biển mặn .
 Thằng học trò tên Eric, cao, to như con voi .
Con voi biết rưng lệ . Chuyện ngộ và ngộ
 Tôi nghĩ là hắn đã chì hơn mình khi rời Cali ở trường L.A <
 Hắn lê gót giày từ San Diego, từ NY, từ Québec cho đến ngày thành tài .

 Tai sao và tại sao ?
 Đàn ông Psy lấy khăn chùi lệ .
 Hắn nghe tôi hỏi :
 - Tại sao ông khóc khi nhìn tấm ảnh này : Kẽm gai và thây con bé trần truồng bằng đen trắng ?
 Hắn im thin thít . Tôi biết là  lệ hắn có mùi biển mặn . Thằng học trò tên Eric, cao, to như con voi .
Con voi biết rưng lệ . Chuyện ngộ và ngộ
 Tôi nghĩ là hắn đã chì hơn mình khi rời Cali ở trường L.A <
 Hắn lê gót giày từ San Diego, từ NY, từ Québec cho đến ngày thành tài .


Rời phòng triễn lãm , hắn khô lệ trên gò má đàn ông :
-   Tôi sẽ ngừng rên la  và tôi biết mình chụp ảnh đen trắng để làm gì ? Oh ! Oh ! Mon Dieu ! đăng sơn.fr
( to Eric & ĐôngPhố - NY _   )

Aucun commentaire: