mercredi 28 octobre 2015

- Làm Gì Để Vui ?

.

 Cún Rock - usaNgồi 1 mình . Hí hoáy lung tung .  Tự lẩm cẩm : " Làm gì để VUI ?Vui gì ? Buồn gì ?đăng sơn.fr( Viết cho nỗi lặng thinh ...)


...

Aucun commentaire: