jeudi 1 octobre 2015

Và + Thêm ........

.


Thêm -


 thêm lần bóng tối

 nhạt nhoà ở bóng tối

 thêm lần ta nhớ về nhau

 giữa ánh  đêm nhạt nhoà

 giữa bài hát cuối - cuối đêm

 giữa giới hạn ở cuối ngày và cuối ( giữa ) đêm


1 -


 Người ta đã hỏi tôi :


 ' Có gì vui không ở đời này ? ' ....
   Làm sao để trả lời theo một ngôn từ nào đó rất  khó và cùng lúc dễ hiểu ? !

 Ở Google , người ta không thể tìm kiếm
 Steve Jobs loay hoay trong cổ mộ
 Ngay cả Bill Gate khi mở ô cửa sổ

 Ai cũng ngẩn ngơ

 Thẫn Thờ .............


 Đời sống này - có gì vui ?

 Vui ở góc quán rượu khi đồng hồ đang là 1 giờ sáng
Vui ở một  chỗ phố sáng trưng đèn

 và tôi - Và em ?

 Chúng mình đang ở đâu


 Em - Em ?

 đăng sơn.fr

...Aucun commentaire: