jeudi 30 mars 2017

Papa .đs.fr-SG tháng 5


 28 tuổi trở  về  nhà ghé thăm nhà  <


 ----  Hôm nay -   = Ế  việc , cha về  nhà sớm hơn mọi hôm  ...

 Cha  cà kê , mở PC viết bài Tạm  Thời đoạn thứ 2 .

 Đang  viết thì nghe thoang thoảng một giọng nói của N . Duy Toàn ..... Cha tạm tắt màn ảnh PC , xuống  17  bậc thang gặp con trai ... Thấy con đang chúi mũi về mấy cái hoá đơn của  tập đoàn nhà đèn EDF và đăm chiêu ...


 Con trai ơi !


 Chỉ thêm  có thêm 54 âu kim ở tờ hóa đơn thứ 2  mà mẹ con đã thắm  mắc  và làm phiền con trai  !..

 Giả tỷ nếu  nàng nhận được  cái hóa đơn ở ngày hôm nay với con số là ... thì có lẽ là động đất .

 Thấy tội cho thằng con đọc và đọc khi giải thích cho  maman giữa những con số .....


 - - / Ở nhà này có 3 gã đàn ông : Chồng và 2 con trai .

 Cái gì nàng cũng chỉ tin ở thằng 28 tuổi á .


 Tự ái nổi lên - Tôi bảo nàng :


  - Bb - em ra làm vườn đi, anh nói chuyện với con anh .....

  

 2. Lợi dụng sự vắng mặt  của em , anh  nói với con   mình :**


- Con trai  đã ở riêng  < Đừng xía vào chuyện của cha mẹ nữa - con yêu !


 Đôi mắt nâu của thằng  đàn ông 28 nhìn thẳng /


- Mẹ thắc mắc thì con giải quyết chứ ...


 Tôi - Thằng cha nó gõ tay trên mặt bàn < 1. 2.3.4 ... :   

- Chừng nào bố chết thì con về lo ......

 Thằng nhóc gật đầu , thấy 2 con măt nó đỏ hoe    -   Hoe !

 Nó gấp lại toàn bộ những cái hóa đon Dỏm . Ôm hôn mẹ và ra cửa .


 Yes Papa .


đs.fr
----


 ct ....

....

Aucun commentaire: