samedi 14 novembre 2015

******* Gục Ngã

.
...Có những kẻ rất hèn hạ và muốn thấy tôi gục ngã khi  đã viết từ bao năm tháng trong bóng tối nơi trầm lặng . Những kẻ  ấy , có thể vì đố kỵ, và  muốn  hơn thua và muốn thù hằn, tỏ thái độ làm phách .  ( ) ok <

1.

 Ý Định :


 Chúng muốn gì khi cố tình đốn hạ tôi ? Một kẻ rất dưng với chúng ?

Chúng ngứa mắt và về huà để có thể xúm nhau hạ thủ tôi ư ?


 Tôi là thằng hốt rác , thằng du thủ khi tôi viết bằng tất cả trí lực và bằng những giọt lệ làm nhòe màn ảnh .

 Không ủy mị đâu, Tao ơi và chúng mày ơi !
 Tôi đã viết qua bao tháng năm . Viết   không bao giờ  hy vọng là một đại văn hào . Tôi không có cái thẻ nhà báo và nhà văn nào . Không và Không ! Không cần  là nhà báo, nhà văn để viết bằng nước mắt và trái tim còn đập trong lồng ngực mình .
 Mình không phải là dã thú , là người máy để viết


 VIẾT GÌ ? Chúng mày giỏi tiếng Anh , tiếng Việt và tiếng Pháp - Phải vậy không ?


 Bây giờ , tao dùng ngôn ngữ của Victor Hugo  để viết giữa 2 lằn đạn từ nghĩa bóng và nghĩa đen . Thử dịch ra bằng tiếng quê hương , xem sao : Je  défoule et défonce par mes pensées  ici :
 Ct


.

Aucun commentaire: