dimanche 22 novembre 2015

Đốt Nến .

.
 Đốt Nến .

     Thời tiết dự báo : Gió nhiều và rất lạnh !


Hề gì đâu . Hãy đi theo anh đến quãng trường , nơi có nhiều người mang tên nhân loại . Họ tụ nhau  đến thắp  lên những ngọn nến .
Đưa tay em cho anh nắm chặt em . Đừng để ta lạc nhau . Lỡ có bom nổ, nhỡ có  thêm vụ thảm sát thì ta vẫn có nhau và còn nhau - Em - Em !
Đốt ngọn nến , chia nhau ngọn nến trong đêm để thấy mình ấm lòng sau những giọt lệ thù căm !
Nếu họ vẫn khủng bố để gây chết chóc,  nếu bom nổ mình banh xác thì linh  hồn mình vẫn theo nhau .
 Ở một chỗ nào đó, xa loài người với muôn ngàn thù nghịch, anh biết là mình vẫn có nhau - Vĩnh viễn . Ở chỗ ấy, em và anh cũng vẫn thắp nên những ngọn nến hòa bình .
 Đơn giản  vậy thôi - bb

đăng sơn.fr.

.

Aucun commentaire: