jeudi 19 novembre 2015

. Leaving To Stay

.

1.
 Tôi mượn tạm hình ảnh của em 
 Từ một nửa buổi sáng mưa rơi êm 
 Từ một thoáng chừng nơi ý nghĩ bỏ đi ở một khoảng trống . 

 Ra đi - Để nhau lại ! 
 Tôi biến mình vào không khí 
 Em hoà tan vào đám đông 
Đám đông  mang tên gọi người dưng 
 ( Ở đó , tôi rời đi . Một mình , nhẹ nhàng và không hối tiếc ) 


 Em cũng trở lại như bao kẻ khác - Thế mà thôi . 
 Thôi ở nửa đêm nào đó  đã lên tiếng gọi 

 Đêm biết khóc nhoà lệ 
 Tôi quen rồi những khi sợ mình còn biết  khóc 
 Từ vài trang chữ mang dấu ấn ' một mình ' 

 Một mình và thủy chung với điều mình thấy , mình suy nghĩ 

 Hãy ở lại ( chỗ ấy ) một khoảng không 
 Khi ta trở lại thành người dưng 


Y’a quelqu’un d’autre dans ta vie sans moi 
Entre le vide et les mots toi et moi 
Tous les petits chagrins qui s’entassent  
Tu vois le temps est passé quand même  sans moi . 
2. Lẽ Nào ?


  Ở một chữ hay là 10000 chữ theo phái hiện thực
   Chiều từ giã để nắm tay bóng tối
 Ta nào thấy nhau từ màn sương 15 độ C
 Paris đang buồn ngủ - và tôi thao thức

 Tôi thèm cười cho dù là muốn khóc
 ( Không phải là vì người dối trá ở một  vài bài thơ bất định và bất nghĩa )


 Tôi không còn nước mắt - Phải vậy không ?
 Khi ta vẫn là những ngươi dưng lạnh nhạt hơn bao giờ
 Đời không là thơ  - Không là mơ .


 Ta hẳn biết như thế
 Khi lặng lẽ rời nhau .
dangson.fr

 Leaving to stay .

 Adieu , je te dis adieu
Il n'y a plus rien
Rien entre nous - Rien , c ' est rien

1 - 1 =  0


Leaving to stay .

 C 'est  l' absurdité
 Mais  - C 'est comme un rêve
 Et la fin  , c'est comme nous

Adieu  . et non retour
 đăng sơn.fr

.

Aucun commentaire: