mercredi 9 juillet 2014

...... ROCK

.

Ngày của ROCK -

 Bình thường, anh  không thích lắm những bản nhạc  kiểu Rock .
Vậy mà , buổi trưa hôm nay, anh ấn ngón tay vào máy, nghe một loạt rock .
       Anh ực thêm ly cà phê không có đường . 
 Văn phòng chỉ toàn nhạc rock . Chưa đủ đô . Anh mở nút chai whisky, thảy vào hai viên đá .
 Nhỏ thêm ba giọt coca coke .
 Nghe tiếng đàn của Dire Straits .
 Nghe   bản sau của Eric Clapton .
 Thấy mình sỉn sỉn .

Mở thư em -
 Đọc lại lần nữa .


   Mở toang khung cửa sổ cho nắng yếu yếu của tháng bảy tràn vào bàn giấy .
 Tự dưng ,thấy mình rưng rưng  với những chữ -R - rất quậy, rất nhộn nhịp .
 R cũng có nghĩa là rưng rưng
 R cũng có nghĩa là rầu rĩ ..
 R là : rụng và rơi .
 Phải rồi . Anh rơi về phía có em
 Rơi như những bản nhạc rock rã rời từ một nỗi nhớ có tên Em .
 đăng sơn.fr    .


-----

Aucun commentaire: