jeudi 3 juillet 2014

% % - ĐỀ TÀI KHÓ NUốT


 .....

Hình ảnh đã đăng
dangson.fr

.


   


  
  
Bệnh Ghét Nhà Văn . 

 .. 

 Đây là một thứ bệnh loại mới nhất và không thể nào chữa trị - trừ khi tìm được một  thứ thuốc cực kỳ nhiệm màu . 

 Đã đọc rất nhiều tác phẩm của các nhà văn . 

 Đã thấy bóng thật và cái bóng ảo của họ sau những cánh cửa  mang tên chữ nghĩa , tôi thèm ghét họ . 

 Ngày hôm kia, tôi nói với một con bé đang ôm mộng làm nhà văn và ôm thêm cai mộng " Làm Thay Đổi Bộ Mặt của Thế Giới " : 

 - Tôi không  ngh
ĩ là em có thể làm một nhà văn . 

   Con bé sững sờ sau một loạt " tại sao ? Tại vì sao ? " 


   Tôi ngán ngẩm, lắc đầu nói cho con bé nghe về những cái ngạo mạn bất thường ở những kẻ đã lạm dụng chữ nghĩa và ẩn thân vào những cánh rừng đầy bóng tối của chữ .... 
  
 Nhà văn có công thức riêng của họ ( Và có lẽ, họ không bao giờ tìm được cách thức nào để hòng mong sống thật với chính mình ) 
  
Giữa chữ " Có Lẽ " và Sự Thật là điều mà nhà văn  cần dùng thì giờ khi điềm nhiên thật thà hơn khi viết .  đăng sơn.fr 

 ( Viết trong một buổi sáng thèm cắn nhà văn ) 


      

Aucun commentaire: