dimanche 16 février 2014

** CóLẽ

.

CóLẽ .

   Sau những ngày mưa gió bão bùng . Sau những bản tin trời đánh, có lẽ tôi nổi sùng, tôi hay nổi giận .


  Lẽ ra tôi dùng sự dịu dàng sẵn có để dự trữ cho những điều  có thể làm mình nổi nóng  bất thường kiểu thời tiết . Sáng nay, gặp kẻ lèo nhèo không ra đầu ra đuôi, tôi đã xẳng xè , cáu  kỉnh :


   - Này !   Né đi . Tôi đang quạu .   Đừng đứng lớ rớ kẻo lãnh đạn là mệt .  Kẻ kia lèo nhèo thêm một câu rồi biến mất .

Thấy mình hoảng tiều . Thấy mình cạu cọ . Thấy mình dữ .
Buổi chiều, thấy kẻ ấy lại đến :

  - Sao sáng nay, ông quạu cọ với tôi . Tôi đã làm gì ông ?-  Ờ . Ờ . Tha lỗi cho tôi .  Tôi có nhiều điều lo nghĩ nên tôi kinh nguyệt bất thường .


Cười cười vi gã sau cái bắt tay biết điều .   Bất thường là  mình như thế ( như trời mưa , trời nắng bất thường ) .

...


  Về nhà, thấy chuyện bất thường . Lại nổi dóa la cho  nàng nhà một trận . Nàng nhà phàn nàn, nàng giận .Quay đi - Lại thấy mình bất thường .

  Ôi ! Mình chỉ là con người phàm tục .đăng sơn.fr 
      viptruyen.vn
    Aucun commentaire: