dimanche 14 août 2016

( Sóng Nhè Nhẹ )

.by Cún Rock  - usa________________________________
 Ở giữa bạn bè,  đến một lúc nào  đó thì nên yên lặng để trở về với chính mình - 1 góc- Yên tịnh  - và có thể nghe vài người nhận xét và có thể nói  xấu về mình . Nghe để mỉm cười .
đăng   sơn.fr


......

Aucun commentaire: