dimanche 28 août 2016

(- ) Để có thể Dễ Thương ở tháng 08.
.....


Để có thể Dễ Thương ở cuối tháng 8 ư   ?


 Dễ lắm :

_ Thăm hỏi nhau

- Một nụ cười rất mềm và tươi

- Viết về những điều thật dễ thương

- Viết 2 , 3 bức thư tình mà chưa bao giờ đã VIẾT


  ........... Và ........................
 đăng sơn.fr & HNL

- 2016 - 2017 -
..

Aucun commentaire: