dimanche 21 août 2016

*** HOANG DÃ

.


    Thanh Toán hay là Thanh Trừng ? --------------------------------------------------------------------------------------------     Chữ Thanh Trừng là hai chữ mà người viết như tôi  ghét cay đắng khi nhớ lại những vụ thanh trừng đổ máu ngày xưa .


   Người ta chém nhau , hạ nhau không thương tiếc như vắt chanh bỏ vỏ sau những  năm tháng đã cận kề bên nhau .

 Người ta đối xử với nhau khốc liệt như dã thú trong rừng cho dù là đi bằng hai chân và có bộ óc siêu  việt : Những cái mang tên ' tôi ' tận tình  hạ gục nhau để chiếm thế thượng phong .

...   Con người , nếu nói theo một nghĩa khốn khổ là những con vật đi bằng hai chân và rụng lông lá sau khi từ chối  tên Khỉ để biến thành NGƯỜI  và lắm lúc trở lại kiếp dã thú .


 Những kẻ tự nhận mình là nhà văn , nhà thơ cũng chỉ là loài thú có bộ óc nằm cao hơn hai chân . Tôi đã gặp những kẻ ấy - Nhà văn, nhà thơ với tước hiệu rất  kêu và rỗng sau khi trải chiếu cho nhau ngồi ....
     Khi nhà thơ , nhà văn thanh toán nhau bằng câu viết và bàn phím chữ , chúng trở lại nguyên hình là loài thú mà thôi .


 đăng sơn.fr

.


Aucun commentaire: