mardi 9 août 2016

... Giữa màu Xanh và màu Xám ...

. by Khánh Lan - Canada -


________________________________
 Có thể lắm chứ ! Có vài người nói  tôi quá ác , quá hung bạo khi viết ;


   Viết gì ?  Viết để làm người ta thương hay oán ghét mình  ?

( Không thể nào  biết được  . Thương để làm gì ? Ghét để làm chi ? )


 Họ có thể thương ( hại ) mình rồi  nhắn tin làm quen như để có một chuyện tình (  rất ảo dạng  ! )

 Họ có thể  ghét mình để thù và oán .


 Có  hề gì đâu . Ở cái thế giới của hình ảnh và quanh quẹo của  chữ nghĩa , chữ  là một thoáng trải lòng  và chỉ có tình thật là tình thật mà thôi .  Hơ !

 đăng sơn.fr

(  ... Đã Xưa như bây giờ )


...


..

Aucun commentaire: