vendredi 11 mars 2016

Why Now ?

.


...                                      VIẾT và Chịu Trách Nhiệm .
    Có rất nhiều kiểu hèn nhát .

    Hèn nhát đến từ cái SỢ . Sợ nhiều thứ như không dám chịu trách nhiệm với những điều đã viết .


   Viết gì ? Viết quẩn quanh như truyện kỳ ảo và trốn sau những danh hiệu, bút hiệu đã sáng tác từ Ảo và Mộng ?

...
       Nous Magazine là phần đất của những điều dịu dàng trầm lắng để có những điều nhẹ nhàng dễ thương .


   NHƯNG  đôi khi , phải tạm xếp những dịu êm ấy lại để sẽ có những bài viết tóe lửa .

           Xin bạn trầm lòng đón đọc ở những chủ đề sắp tới ở đây .
      ChúngMình - Nous Magazine


..........................................


...

Aucun commentaire: