lundi 7 mars 2016

* Lạnh

.

1
  Lạnh là phải rồi . Lạnh vì trời băng giá .

 Ở trong mỗi lòng người vẫn có những muà đông .2.Thật TÌNH ...________________________________________________________


Ngày kia, sau một bài viết rất ngắn của tôi ở chủ đề TGAvà Tình Thật , có một độc giả viết lời nhắn kiểu hỏi thăm : " Ở bài Buồn ấy , anh viết ẩn ngữ như ám chỉ ai đó với mối tình ảo ? "


Hơ !

Khi viết là viết sau khi thấy và suy nghĩ . Đã viết thì cứ viết . Viết như ánh đèn xe rọi vào vùng sương mờ ( ảo )

Khi viết , có nghĩa là đã nhìn thấy những ảo tưởng, những giả vờ như là THẬT .


Sự ảo tính, sự hoang tưởng ở những kẻ làm thơ như thật .

Tác dụng của mơ hồ , của sự lãng đảng trong thơ có nhiều khi tạo bị kịch bất ngờ .


Vì thế , nếu phải chọn giữa thơ và văn suôi, tôi đã chọn và thật tình .
3.
Made in ( ... )____________________________________________________


Người ta hay nói nên tránh mua hàng chế tạo bên Trung Hoa vì nhiều lý do đáng nói .


Ơ hay !


Ở trong lòng một vài con người cũng có những thứ made in ( ... )


Và họ tự điền vào chỗ trống ( ... )
4.Chuyện
và Truyện Phóng Tác .


__________________________________ đăng sơn.frTôi đã ngủ mơ gặp ác mộng :


Tôi thấy tôi chết và giữa những người đến đưa tiễn tôi có 4 người tình đến từ các nơi khác nhau .


Đầm đìa lệ rơi , ở khoảng mông lung , tôi nhìn thấy họ và biết rằng đó chỉ là những thoáng chốc tưởng như thật mà thôi .Thức dậy -

Mừng rỡ khi thất mình còn sống và biết quý đời sống này cho dù có hàng ngàn nỗi đắng cay .

CHÚNG MÌNH - dangsonfr.blogspot.com    đăngsơn.fr

 ...

Aucun commentaire: