mercredi 30 mars 2016

* Đi Dạo để Thấy Lại Mình .

..

Blogs  :


(    ...   Hôm kia , hôm qua, tình cờ đi dạo theo vài đường link, mắt chạm phải những cái Blogs của những nhà văn bên Việt Nam .

  Hay quá là hay khi bò lăn, bò càng đọc đến sưng hai con mắt ở 12 giờ đêm .

   Đọc người ta viết rồi ngẫm lại chính mình, thấy xấu hổ  vì nhiều lẽ :

 - Họ là những người viết rất chân chính và có thẻ Hội Nhà Văn . Đọc họ, thấy minh bạch đường đường chính chính , đâu ra đó như một cung cách văn học người lớn . Bái chào  ! Còn mình, mình đã viết ra sao ?

   Có ra cái thể thống gì không ? - Hèn chi viết đã bao nhiêu năm nay  mà vẫn không là nhà văn .


 Hịc !
  đăng sơn.fr

.

Aucun commentaire: