jeudi 3 mars 2016

... Chút Dịu Dàng

.

..        dangson.fr...


*          đáng lẽ
            đã đi ngủ sau một ngày quá gió, quá mưa < Chỉ có vài tia nắng sít xao !

            đáng lẽ
            trời rất đẹp  và nhiều sắc xanh ở tháng 3 . Vậy mà - Một buổi sáng lành lạnh , làm việc đã rất nhiều .                  Về nhà chỉ muốn chùm chăn , đọc truyện và ngủ ngon ...

             bật ngọn đèn , đọc sách và tìm nỗi dịu say ...

             ( by tinaTruyện . 2016 - c -
  **
               

Aucun commentaire: