mardi 1 mars 2016

° Chân Dài .

.
 Ở một lúc nào đó, chân dài hay chân ngắn không còn là vấn đề . Ở chân dài hay chân ngắn , chỉ có bộ óc cho ra hồn mới là điều đáng nói .


 Hơ !

 đăngsơn.fr

...

Aucun commentaire: