samedi 5 mars 2016

... Nostalgie !

.


  
 .   Nostalgie 
  
  
  
  
 "     Để đi về phía trước thì đừng nhìn mãi vào kính chiếu hậu  " 
  
  
       Bà thân chủ trố mắt không hiểu rõ câu nói . Bà loay hoay . 
  
       Loay hoay  lâu lắc như thế để làm gì ? 
  
      Thời gian ở vòng kim đồng hồ quay tròn phía tay mặt . Khi rời mắt khỏi mặt đồng hồ , quay lại nhìn thì những vòng kim đã đi qua . 
  
  
    Sống đi . 
   Sống toàn vẹn với hiện tại . 
  
  

  
  
  đăng sơn.fr 
  
  
  
  
  
  .

Aucun commentaire: