vendredi 16 septembre 2016

TỰ CHẾ

......


    Với thời gian cấp bách ( ..... )

   Khi viết và giải ngữ với 5 dấu chấm ấy , tôi  không thích ký hiệu của thời gian từ 2 màu tóc khi ngồi trước màn ảnh và viết kiểu trực tuyến .

  Một ngày đang trôi qua của riêng mình đã khá dài và có thể nghĩ là như một giấc mơ từ cái chớp mắt . Từ cái chớp mắt của mình là có thể có những sự kiện xảy ra trong đời sống đang quay  liên tục : Một trẻ sơ sinh ra đời , một xác chết với cái tin báo tử cho thân nhân , một cuộc tự sát tập thể hay nổ bom khủng bố hoặc đang có thêm những đào thoát kinh tế nào đó ...

  Tất cả những thứ đang xảy ra ấy,  chúng ta không thể nào kiểm soát được vì nằm ngoài quyền hạn của mình .

  Quyền hạn lớn nhất của một con người là tự chế khi biết điều khiển ý nghĩ của chính mình và thực hiện điều phải làm .

 Nghĩ gì và LÀM GÌ ?ct

Aucun commentaire: