vendredi 14 octobre 2016

** thêm lời Cảm Ơn

.


 Lắm  lúc, để cám ơn ai,  mình nên cười nhè nhẹ .

 Thời đại này, thời của Iphone , của Fb, người ta mê câu chữ LIKE - THÍCH - và có càng nhiều chữ LIKE  càng tốt để nổi tiếng !


 Chẳng biết đến khi nào, họ sáng chế thêm chữ ' NO like '   ?

 đăng sơn.fr
. 
dangson.fr

 --------
Aucun commentaire: