mercredi 5 octobre 2016

** Made in ...

.

( C ) 2016


--------------------------------------------------
Le copyright, souvent indiqué par le symbole ©, est, dans les pays de common law, l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il désigne donc un ensemble de lois en application, notamment, dans les pays du Commonwealth des Nations et aux États-Unis ; et qui diffère du droit d'auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique).

Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à l'harmonisation internationale opérée par la convention de Berne1, ils diffèrent notablement sur le fond2. Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d'auteur assure un droit moral fort en s'appuyant sur le lien entre l'auteur et son œuvre.


__________________________________________________ _____________________ ( C )


Made in China or Product of China (simplified Chinese: 中国制造; traditional Chinese: 中國製造; pinyin: Zhōngguó zhìzào,) is a country of origin label affixed to products manufactured in the People's Republic of China.
__________________________________________________ ___________________________


Made in ...


Khi mua một món đồ gì đó, tôi có thói quen nhìn ở đằng sau cái nhãn hiệu để đọc cho bằng được cái nhãn Made in ...


Không ủng hộ hàng hóa mang nhãn hiệu của TQ , thà trả mắc hơn một chút , mình mua hàng chế tạo từ xứ khác .

Thời bây giờ , đa số hàng hóa được chế tạo và nhập cảng từ bên TQ với giá rẻ mạt !

Lật đít ra thì cứ thấy Made in China thấy chán ngấy !


NHƯNG ....


Cứ cái đà này thì các hãng xưởng sẽ đóng cửa, nghỉ chơi dài hạng !


Làm sao và làm sao ?
-----------------------------------------


Mở một diễn đàn mà mình đã tham gia từ 2006, thấy hết hồn :

< VĐLG < là một chủ đề với bao tâm sức mà họ vẫn nỡ lòng nhại lại như kiểu Made in China !

Viết Để Làm Gì không phải cứ VIẾT mà được . Có kiểu nhại lại là Viết Làm Đéo Gì ? - Viết làm quái gì ? !

Viết gì ?


Viết bằng chất liệu gì mới là điều đáng kể .đăng sơn.fr


( C ) 2006


Aucun commentaire: