mercredi 29 octobre 2014

.. HIỀN kHÔ .

.

....    Hôm nay, anh hiền lành ( Hiền Khô )
      Có lẽ tại trời đẹp, trời xanh nên mình lây cái hiền khô, ấm áp .


 Đang hiền như thế, khi vừa đang mở cửa xe , đề máy thì thấy cô đầm kia  đẩy xe đi chợ với hai đứa con nhỏ, chợt thấy  cô ta làm rớt một món đ xuống đất từ chiếc xe đẩy, anh  gọi và nhắc .
Anh thấy anh hiền khô với chút lòng từ bi .
 Vậy mà cô ta kên anh và sai thằng con nhặt món đồ rồi ngõ nguẩy bỏ đi - ( Không một cử chỉ - Không một lời cảm ơn )  Lẽ ra thì anh cáu lắm vì sự vô lịch sự , vô phép tắc của những kẻ lạnh lùng :
 Lẽ ra  ,anh phải lên đạn và sưng mặt .
 Vậy mà , bữa nay ,anh hiền khô  . Anh như chó cụp đuôi .

   Thôi kệ . Coi như mình  đang tu hành . Hỉ xả + Từ bi = ...( Dại + khờ )
     Tại vì mình đã  " ác " quá nhiều . Lâu lâu mình cũng nên hiền hiền .
 Hiền như  buổi  chiều và ánh mặt trời đang xuống sau rặng cây liu hiu lá thu .
 Hiền như em và anh .
 Hiền như một bức thư tình ngắn nhất thế kỷ .
- Em -
 Đêm nay . Em mở máy vi tính . Đọc lại đoạn  hiền khô này . Hãy lợi dụng tối đa khoảng hiền hiền còn sót lại ở anh .
 Ngày mai, chưa chắc là anh sẽ " hiền "


.... đăng sơn.fr
dangson.fr


^°°°°°°

Aucun commentaire: