ĐỂ CÓ THỂ

TRẢ LỜI -
.


________________________
Để có thể trả lời vài câu hỏi - Ta phải làm gì ?

Tùy .

Tùy là với ai và trả lời để làm gì ?-- Đây là những câu trả lời cho vài câu hỏi :* - Để có thể đặt những câu hỏi Triết Học )Những đứa bé không cần triết học để sống . Chỉ khi nào đứa bé vấp ngã, u đầu chảy máu, tự phấn đấu và đứng dậy bằng chính những giọt lệ nóng của mình ( Nhìn quanh quẩn - Không còn ai ) thì đứa trẻ sẽ có ý thức rằng mình đã lớn - Rất nhiều .
( Ý nói : thời gian là những bài học )

đăng sơn.fr- dangsonfr.blogspot.com