lundi 27 octobre 2014

.. NOTICE : ....

.

-

1.

   Để có thể lại gần nhau :  - Mỗi ngày chỉ cần một vài chữ .


 -  Đọc vài hàng chữ mà mình muốn đọc ( Xin đừng chú tâ
m đến những bản tin quá tệ hại )


-   Cười vui, vui . Hay là giả vở cười vui với mình cũng được .- Chịu khó học vài đôi điều lãng mạn  để làm dịu mình đi một chút
- Chút nị thôi để gọi là nhớ nhau .
dangson.fr

 2.


   Để có thể Xa  ----- Nhau :  Có rất nhiều kiểu để đừng nhọc công .


 *   Ngoảnh  mặt , quay đi ( Làm lờ )

 *    Xem người kia như là một món đồ chơi theo mùa .

 *    Bất cứ thứ đồ chơi nào khi chơi nhiều cũng dễ gây nhàm chán .

*   Áp dụng triệt để câu nói  " Có mới nới cũ "

*   Ra nhà thuốc tây , hỏi loại thuốc tên là  QUÊN


 *    Đừng bao giờ làm thơ tình .


dangson.fr

 ( From : Film Manual D 'Amor )

 đăng sơn.fr
.......

Aucun commentaire: