dimanche 5 octobre 2014

. Giận -

..


1.


 Có hai cách để làm người LỚN  ( chữ người Lớn , viết hoa ) :
- Quay đi , giận hờn và phụng phịu, mếu máo .


 - Quay lại , và  hơi ân hận vì đã bộp chộp .
     Anh ra đời, và đã tốn rất nhiều năm tháng để có thể làm người " Lớn " . Anh đã nhận được những cái tát làm đỏ ửng gò má , đã gặp những kẻ  ngọt ngào nhưng biết quay lưng sau những mật và đường .   Con  người - lắm khi - như lũ ruồi thèm ngọt, thèm mùi vị đồ ăn để bu lại . Đôi lúc, anh  sọ hãi con người nhưng lỡ làm người rồi thì lâu ngày  rồi cũng phải quen đi .

2.
 Phải làm sao để đừng GIẬN NHAU  ?

    đăng sơn.fr


 ( Đã Xưa như bây giờ ... )
...

Aucun commentaire: