mercredi 1 octobre 2014

- Édito cho Tháng 10 .

.


 
dangson.fr
...Bữa nay , tôi nổi khùng, tôi viết :THÊM LẦN nẮNG mƯA .


Tôi đóng kịch đạo đức như thầy sư , như linh mục hổ mang, tôi nói với nàng :


- Thôi mà tình đời, tình trần là thế . Quên đi để mình vui .
Có nhiều thằng mặc áo thụng ,mặc áo sư với nhãn hiệu linh mục, sư sải .


Chúng chụp hình khoe súng ống, khoe những bữa ăn " đạm bạc " bày đầy trên bàn , có thằng nhà sư chụp hình bị đăng lên mạng đang liếm môi , thè lưỡi rất sexy . Chúng chạy theo thời trang kiểu siêu sao, sao xẹt ...


Chúng đang diễn trò .Tôi đứng , với cô bạn tròn trịa, tôi nổi cơn tu hành :


- Thôi mà em !

Đời là thế . Con người trần là thế .
Em nhìn tôi, tưởng là tôi tu, tưởng tôi là linh mục, thượng toạ .Không đâu em .Tôi chỉ xác phàm với cái tên là Thích đủ Thứ .

Tôi mê, tôi thích đủ thứ nhưng tôi không mặc áo dòng .
Thêm ngày, thêm mưa, thêm nắng và thêm một lần thèm húc .Em tránh ra đi - Coi chừng tôi khùng lên, tôi húc cả em .

 2. Nhà Thơ .

 Nhà thơ ( thy sĩ là kẻ chơi đùa với chữ nghĩ và khoát nhiều chiếc áo .


 Thơ của em kiểu cổ điển , xưa lơ, xưa lắc . Vậy và cứ chừng vài bữa, em   gửi  vào  mail box của tôi một bài thơ .  Em không một lời hỏi thăm , chào hỏi cho ra vẻ lãng mạn , lịch sự và đạo đức  ( ! )


 Tôi đọc, tôi nhịn em . Tôi chịu đưng em .


 Em là ai ?

 Em là cái gì mà sao với bằng ấy chữ nghĩa mà sao em không biết nói hay viết một câu chào hỏi cho ra vẻ  ?  Thôi mà .


 Hãy để dành chữ nghĩa của em với riêng em .


đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH


dangsonfr.blogspot.com 

    

Aucun commentaire: