dimanche 9 avril 2017

Tự Sướng ( Mình Ên )

..


Dễ lắm, vài khi muốn được tự mình ên mà Sướng  thì chỉ việc chọn bộ quần áo đẹp, chải đầu tóc gọn ghẽ và  nhảy  lên chiếc  tàu điện vừa trờ đến trạm ra phố .

Nắng rực rỡ nắng xuân . Nắng đang tự thích - tự sướng mình ên nắng !
 <  Texte by nguyễnthịLoanPhiên

 Photos by  dangson.fr . 2017.2018 ( c )
.

L’image contient peut-être : ciel, nuage, arbre et plein air
L’image contient peut-être : arbre, ciel, plante, plein air et nature
L’image contient peut-être : arbre, ciel, plein air et nature
L’image contient peut-être : arbre, ciel, plein air et nature

Aucun commentaire: