mercredi 12 avril 2017

* 1001 cách để SeoPhi **

by Cún Rock Usa


..
----------------------------------


 Chạy thật nhanh ra chợ , hỏi người bán hàng :

-  Tôi muốn mua một cây  gậy để  Tự Sướng . Gã  bán hàng quái ác bầy hàng ra mặt kính :

-- Đừng lo , thời bây giờ có cả trăm chục cách để Tự Sướng kiểu sex toy . Dài hay ngắn đều có đủ  . Rung nhiều hay rung ít ?- Đừng rung thì càng tốt . Phải rồi .  Thời của Steve Jobs Trái Táo, thời của Window 10 đâu cần run và RUNG .


 Tất cả đều có PhotoShop lo dùm mình . Xấu như Lọ Lem , chỉ cần  vài cái clicks là Cóc cũng đẹp như  TIÊN .


 Hơ !
 đs.fr

...

Aucun commentaire: