lundi 10 avril 2017

--- Sự THẬT :

.


 Nói quanh, nói quẹo thì chẳng thà là nói Thật .

Sự THẬT thì hay mích lòng nhưng chẳng thà cứ nói thẳng còn  hơn quanh co . Bạn vào Fb khi mở tài khoản để làm  gì ?

 Và mỗi khi bạn dò danh sách chừng hơn 1000 bạn ảo, bạn thấy gì ? Nghĩ gì ?


 Phần đông , người ta sợ cô đơn nên muốn KẾT BẠN . Dẫu là có vợ, có chồng như họ vẫn cảm thấy cô đơn và nhờ có mạng xã hội nên họ có thêm hơn 1000 người - bạn -


  Có bạn để làm gì ? Để hóng gió hay để tí tóe tâm tình - Và tâm tình ra sao ?

 Chuyện của ai thì nấy BIẾT .....

đs.fr

....

--

Aucun commentaire: