lundi 17 avril 2017

- Chiếc Áo Bà Ba

.

(   Hồng Phượng )Chiếc Áo Bà Ba

Tác giả: Trần Thiện Thanh
Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm 
Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh 
Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ 
Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời 

Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ 
Thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông 
Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi 
Người thương ơi em vẫn đợi chờ. 

ĐK: 
Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần 
Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm thôn 
Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều 
Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu 

Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba 
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm 
Qua bến Bắc Cần Thơ 

Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ 
Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thon 
Đất nước mình đây dẫu xuồng ghe bé bỏng 
Mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi. 

Dẫu qua đây một lần 
Nói sao cho vừa lòng 
Nói sao cho vừa thương.

...

Aucun commentaire: