mardi 29 novembre 2016

** Pha màu cho Muà Đông

..

. Gần hết năm
Trời đổ lạnh .
Để tránh màu xám đục hoặc màu sương trắng , mình tìm cách pha màu để được ấm áp...
.
Đơn giản vậy thôi , từ một thế giới có chữ và hình ảnh .
dangson.fr Studio - france 2016 .

.                                                                                       Boyz II Men .
dangson.fr Studio - france 2016 .

...

Aucun commentaire: