dimanche 13 novembre 2016

! ECRIVAIN !

.Nhà Văn ?
-----------------------------------------------------------------

Chẳng có dấu hiệu nào trên cái căn cước ghi nghề nghiệp là NHÀ VĂN !
Đúng như thế .
Nhà văn là cái gì ?
Hắn có thể là một bóng ma và hoang tưởng nếu chữ viết của hắn đầy phiền muộn và đầy sự hứa hẹn như một ứng của viên tên là Đỗ văn Trâm - Usa .
Hắn có thể hứa hẹn nhiều lắm . Nào là ... Nào là ........
Xin đừng chớ vội tin với 100 cái mặt nạ mà hắn đang đeo .Ôi !

đăng sơn.fr
- Paris - Trời ấm . 14/11/2006/2017 .
còntiếp.

Aucun commentaire: