mercredi 30 novembre 2016

ĐêmMuộn _________________________________

.dangson.fr
.
ĐêmMuộn _________________________________
.........
Có những buổi tối về đêm .
Sau bữa ăn tối, hãy tạm quên những vòng tròn của thời khắc , ném mình vào một trong những thứ ánh sáng mà giữa ban ngày ta không thấy cần thiết .
Có những ngày, đời chật vật, đời cứ trôi đời .
Khi bóng tối tràn về là lúc lặng tĩnh .
Ngồi yên lắng -
Thấy mình tìm lại mình .
dangson.fr

.


Aucun commentaire: