vendredi 4 novembre 2016

..
Dàn Cảnh

______________________________________________________________

 Chiêu trò sân khấu và cách Lèo Lái .


 Đời là một trong những sân khấu và tùy theo cảnh trí để chiêu dụ .
đang Viết ... <

đs

Aucun commentaire: