jeudi 24 novembre 2016

- Tà Giáo ...... ( ? ! )

..

dangson.fr
 Đọc thấy học giả Nguyễn Nhân  Trí viết :image   '' ...Theo định nghĩa của tự điển Merriam-Webster, “tà giáo” là “những triết lý, tư tưởng và thực hành trái ngược với tín điều của giáo hội.” Theo một định nghĩa khác, tổng quát hơn, thì tà giáo là “những gì bất đồng với hay tách rời khỏi các triết lý, tư tưởng và thực hành chính thống.”
Tất cả những định nghĩa về tà giáo đều xác định 2 thành phần: một vị thế chính thống (chính), và một vị thế đối nghịch (tà).
Dĩ nhiên chữ “tà giáo” đã có mặt từ khi tôn giáo bắt đầu bành trướng trong văn minh loài người. Nói riêng về Thiên Chúa Giáo, ngay từ khi tôn giáo nầy vừa bắt đầu phổ biến đã có nhiều triết gia đưa ra những lý thuyết gây nhiều tranh cãi về Giê-su, về Thượng Đế, về sự cứu rỗi, và về các tín điều khác trong Kinh Thánh. Thí dụ Arius ở Alexandar (khoảng 320 sau Công Nguyên) thuyết giảng rằng Giê-su chỉ là một tác phẩm tưởng tượng. Thí dụ như một chi nhánh Thiên Chúa Giáo gọi là Docetist cho rằng Giê-su tuy có vẻ mang hình dạng của một con người nhưng thật ra thể xác của Giê-su chỉ là ảo ảnh. Thí dụ như nhóm Thiên Chúa Giáo gọi là Modalist không tin vào ý niệm Chúa Ba Ngôi. Vân vân…''

 và :


 ''   ...   Trong một bài trước tôi có nói:
Chữ “tà giáo” có một đặc điểm khá lý thú: Người ta không bao giờ dùng chữ nầy để diễn tả tôn giáo của chính họ cả, bất kể họ là ai và tôn giáo của họ là gì. Người ta chỉ dùng “tà giáo” cho những tôn giáo của người khác. Còn tôn giáo của họ, dĩ nhiên luôn luôn là “chính giáo”. Các “tà giáo” có những tín điều mà họ, và tôn giáo họ, cho là “xấu”.
_____________________________________________________________
dangson.fr - SaiGon. 2016 Ngày kia , tình cờ đọc bài tâm tình của ca nhạc sĩ Pháp tên Françis Cabrel , ông thủ thỉ :

- Tôi không còn tin vào đạo giáo nữa vì họ - Lắm kẻ - đã lợi dụng danh hiệu tín ngưỡng . Và họ làm  những cuộc thánh chiến ....


 Đọc thấy mà buồn .


 Buồn để mà buồn - Thế thôi .

 Đi ngang chuà chiền, đi ngang nhà thờ thấy buồn và mình biết vì sao  mình buồn . Hình như chính đạo hay là tà giáo đang nằm ở những thảm hỏa mà con người đang nhân danh  mình là con người .


 Tạm quên câu Amô , quên Amen để thử hỏi  một câu : Danh giới giữa Tà đạo  và Chánh Đạo là ở đâu ?

( Viết sau khi mở cái clip vidéo thấy NBG đang loay hoay giữa Tà và  Chính  để   lắc đầu xóa ở một Statut Fb ..... )

  đăng sơn.fr
....


 ct ....

Aucun commentaire: